spacerbergland

Aansoekvorm

Aansoekvorms


 

Vir aansoekvorms epos die hoof mnr Gordon Lancaster by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AFSKRIFTE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE MOET SAAM MET GR 1 REGISTRASIEVORM INGEHANDIG WORD    :

  • ID van beide ouers
  • Geboortesertifikaat van leerder
  • Kliniekkaart
  • Laaste rapport
  • Bewys van woonadres

 Registration Forms


 

For registration forms please email the headmaster mr Gordon Lancaster at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PLEASE SUBMIT COPIES OF THE FOLLOWING DOCUMENTS WITH ALL REGISTRATION FORMS:

  • ID of both parents
  • Birth certificate
  • Clinic-card
  • Latest Rapport card
  • Proof of residence


REGISTRATION FORMS MUST BE SUBMITTED IN PERSON/ NO FAXES OR EMAILS WILL BE ACCEPTED!