spacerbergland

Aansoekvorm

Aansoek Om Toelating


 

Laai die aansoekvorm vir 2020 hier af (Gr R en Gr 1 Slegs)DL-2

AFSKRIFTE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE MOET SAAM MET GR 1 REGISTRASIEVORM INGEHANDIG WORD    :

  • ID van beide ouers
  • Geboortesertifikaat van leerder
  • Kliniekkaart
  • Laaste rapport
  • Bewys van woonadres

 Application For Admission


 

Download registration form for 2020 (Gr R & Gr 1 only) here: DL-1

PLEASE SUBMIT COPIES OF THE FOLLOWING DOCUMENTS WITH ALL REGISTRATION FORMS:

  • ID of both parents
  • Birth certificate
  • Clinic-card
  • Latest Rapport card
  • Proof of residence


REGISTRATION FORMS MUST BE SUBMITTED IN PERSON/ NO FAXES OR EMAILS WILL BE ACCEPTED!