spacerbergland

Hokkie / Hockey

Hokkie 


 

 •  Visie:
  • Ons wil graag sien dat hokkie aanhou groei sodat ons in elke ouderdomsgroep ‘n span kan inskryf vir die liga en toernooie.
  • Ons wil graag aan meer leerders die geleentheid gee om aan hokkie deel te neem, daarom streef ons om meer onderderwysers betrokke te kry om as afrigters en skeidsregters op te tree.

 

 • Doelwitte:
  • Om hokkie te geniet en as ‘n span te kan saam werk.
  • Om vaardighede en tegnieke in te oefen en te verbeter elke jaar.
  • Om ‘n gebalanseerde liggaam en gees te kweek.
  • Om verhoudings te bou tussen spelers en afrigters.
  • Om hokkievaardighede te verbeter deur aan kursusse deel te neem.
  • Om as skool aan verskillende toernooie en liga wedstryde te gaan deelneem.
  • Om meer verskillende klinieke by te woon om sodoende afrigters op te lei en meer toe te rus vir hokkie afrigting.
  • Om meer gegradeerde skeidsregters te kan oplei.

 

 • Seisoen:
  • Die hokkieseisoen is elke jaar in die derde kwartaal.  Die spelers sal die geleentheid kry om voor die hokkieseisoen aan ‘n kursus deel te neem wat hulle vaardighede sal inskerp.

 

 • Spanne:
  • Daar sal een span per ouderdomsgroep wees:  0/10 - 0/13 dogters, en ‘n gekombineerde span vir die  0/10 en 0/11 seuns, en een span vir 0/12 Seuns en een span vir 0/13 Seuns.

 

 • Deelname:
  • Die spanne sal aan verskeie toernooie deelneem vir ouderdomsgroepe van 0/10– 0/13 Seuns en dogters.  Ons neem ook aan Liga wedstryde deel in die week om die spelers meer geleentheid te gee om wedstryde te speel.  Bergland is in groep 2 saam met Laerskool Nelspruit, Laerskool Laeveld en Nelspruit Primary.

 

 • Oefentye:
  • 0/10 - 0/13 Seuns en Dogters:  Dinsdae en Donderdae.

 

 • Kleredrag:
  • Seuns en dogters speel in hokkiedrag wat beskikbaar is by RIEBA.  Oranje hempies met groen broekrompies en broeke, met groen en oranje kouse.  Eerste spanne dra dieselfde hempies met wit, oranje en groen streep kouse.  Eerste spanne dra ook wit baadjie met oranje en groen streep om hulle finale jaar ekstra spesiaal te maak.

 

 

 


 Hockey: 


 

 • Vision
  • We would like to see hockey grow as a sport so that each age group will be represented in the league as well as in other tournaments.
  • We strive to give more learners the opportunity to participate in hockey as well as have more staff members involved as coaches and umpires.

 

 • Aim:
  • To enjoy hockey and to play together as a team.
  • To improve and practise skills and techniques.
  • To work on a balanced body and spirit.
  • To build relationships between players and coaches.
  • To improve hockey skills by attending clinics.
  • To participate as a school at festivals.
  • To attend different clinics to also give couches a chance to develop their hockey knowledge.
  • To train more graded umpires.

 

 • Season:
  • The hockey season will start in the third term. The players will get an opportunity before the hockey season, to participate in a hockey clinic which will improve and work on their skills.

 

 • Teams:
  • There is one team per age group for the girls: U/10 - U/13 girls and a combined team for the U/10 and U/11 boys. There will also be one team for the U/12 Boys and one team for the U/13 Boys.

 

 • Participation:
  • The teams will participate in various hockey festivals. We also participate in the league which will be played during the week, to give the players more exposure to the game. 

 

 • Practise:
  • U/10-U/13 Boys and Girls:  Tuesday and Thursday.

 

 • Clothes:
  • Boys and girls wear hockey gear that is available at RIEBA.  Orange shirts with green pants and skirts with green and orange socks. The first teams wear the same shirts and pants but with white, green and orange socks.  They also wear white jackets to make them feel special in their last year at school.