spacerbergland

Slaag Vereistes

Slaag-Vereistes: Graad 4 – 6 & Graad 7


Doel:

  • Die doel van hierdie beleid is om ‘n eenvormige progressie daar te stel wat gevolg word vir die verskillende grade in die skool; Gr 1-3 Gr 4-6 en Gr 7

 

Progressie Gr 1 – 3:

  • ‘n Minimum van 2 in elk van die drie leerprogramme; of

  • ‘n 1 in Wiskunde en 2 in Huistaal. Indien hierdie vereiste behaal word, moet gepaste intervensie deurlopend deur die jaar plaasvind in die probleemarea.

 

Progressie Gr 4 - 6:

  • ‘n Minimum van 2 in elk van 7 leerareas.

  • ‘n Leerling wat vir Wiskunde 2 en Huistaal ‘n 2, maar in 1ste Add Taal ‘n 1+ ‘n 2 in 4 ander leerareas het, word beskou as grensgeval en gepaste intervensie moet deurlopend plaasvind in die probleemareas.

 

Progressie Gr 7:

  • ‘n Minimum van ‘n 3 in Huistal en ‘n 3 in Wiskunde, ‘n 2 in 1ste Add Taal en ‘n 3 in vier ander leerareas.

  • Indien bogenoemde nie bereik word nie, moet daar ernstige intervensie maatreëls deur die spesifieke vakonderwyser gedoen word, om sodoende die leerder in staat te stel om 5.1 se vereistes te behaal.