spacerbergland

Skoolfonds

BANKBESONDERHEDE


 

BANKBERSONDERHEDE
 BANK  ABSA NELSPRUIT
 REKENING  TJEK
 TAK KODE  632005
 REKENING NOMMER  01117670089

 

KWYTSKELDING VAN SKOOLGELDE / EXEMPTION OF SCHOOLFEES

Alle aansoeke vir gedeeltelike/volle kwytskelding van skoolgelde mag  nie later as FEBRUARIE van elke jaar ingehandig word nie.  Aansoekvorms is verkrygbaar by FinansiĆ«lekantoor.
Applications for exemption from paying school fees must be handed in no later than FEBRUARY of each year. Forms to be collected from the finance office.