spacerbergland

Skoolbeleid

BELEID (HOE?)

 

 • Bou op (die) Rots
 • Christelike waardes met erkenning en beskerming van vryheid van geloof, spraak en assosiasie
 • Professionele optrede
 •  Uitnemende bestuur en voortreflike leierskap
 • Ontwikkeling van potensiaal, bevordering van kultuur en tradisie
 • Toerus met kennis, norme, waardes en gesindhede
 • Gebalanseerde en verantwoordelike betrokkenheid
 • Afrikaans en Engels as onderrigmedium
 • Hoë vlak van onderrig en leer en akademiese prestasie
 • Ontwikkeling van dissipline, orde, gesag, respek, agting, menswaardigheid deur die handhawing van die gedragskode
 • Hoë kwaliteit en koste-effektiewe administrasie