spacerbergland

Skool Geskiedenis

Geskiedenis van Laerskool Bergland
Aan die einde van 1969, tydens ‘n gesellige funksie by Laerskool Nelspruit, is daar afskeid geneem van sowat 600 leerlinge en ‘n aantal leerkragte om die nuwe skool in 1970 te begin.

Mnr F J Coetzer, Adjunk-hoof van Laerskool Barberton word aangestel as waarnemende hoof van Laerskool Bergland.  Die skool open met 653 leerlinge, 22 onderwysers en een sekretaresse op 1 Januarie 1970. Mnr Coetzer word as hoof aangestel in 1971 en mnr D J S Grobler as hierdie skool se tweede hoof op 1 Januarie 1987.  In Julie 2001 word mnr C G G Lancaster as hoof aangestel.

In 1970 word die eerste fondsinsamelingskomitee gestig en skooldrag en skoolkleure word bepaal. Die beskrywende leuse “BOU OP ROTS” asook die naam “LAERSKOOL BERGLAND” word gebore. ‘n Skool, maar nie net sommer ‘n gewone skool nie, kry sy beslag. Die eerste tree van ‘n tog van onmeetbare kilometers is gegee, die toekoms, o, so onvoorspelbaar lê lokkend en wink met soveel geleenthede asook heerlike uitdagings!

Die Skoollied is berym en getoonset deur Stevie Cussons en die Skoolwapen ontwerp deur mev A Coetzer.

Die simboliek van ons wapen:

Kleure:

  • Bruin     -   Stel die vrugbare aarde voor
  • Oranje  -   Stel die ryp oes voor
  • Rots      -   Dien as stewige fondament vir hierdie sierlike plant
  • Room    -   Warmte, liefde, koestering

Met hierdie komponente ontwikkel ons kinders tot ‘n sierraad vir God’s Koninkryk.

Reeds in 1970 vind die eerste Skoolkonsert plaas en sien die eerste langspeelplaat die lig van ons kore. Reeds vanaf 1970 tot hede bereik die leerlinge van hierdie skool die ideale wat diep in ouerharte gekoester word.

Vrydag 20 Augustus 1971 vind die amptelike inwyding van die skool plaas. Die plegtigheid word waargeneem deur die voormalige Direkteur van Onderwys, Dr A L Kotze. By hierdie
geleentheid is die naam van ons skool gebruik om sekere deugde uit te spel aan die kinders, die volwassenes van môre nl:

 

B = Begrip;

E = Eerbaarheid;

R = Reëls;

G = Godsdienssin;

L = Liefde;

A = Arbeidsaamheid;

N = Nederigheid;

D = Diensbaarhied;

Deur die jare heen, waarin daar al baie treë gestap is, het hierdie skool sy  besliste merk gemaak deur sy kwota hoogstaande Akademici en Springboksterre te lewer. Jaarliks bewys die prestasies van die Hoërskole ook hierdie voldwonge feit.

In die argiewe en die dag van môre lê soveel kosbaarhede opgesluit en dan die bewese uitdrukking:

“Bergland is ‘n besondere skool met besondere ouers, kinders en uitgesoekte onderwysers.”