spacerbergland

School Uniforms

Kleredragbeleid en Voorkoms Beleid


 

Skooluniforms_001 Skooluniforms_002

Skooldrag:

Hare en persoonlike higiëne:

Seuns:

 1. Hare moet netjies en skoon gehou word.
 2. Seuns se hare moet kort gedra word (Geen "wet-look" styl nie).
 3. Geen kuiwe wat in die oë hang nie.
 4. Seuns mag geen " wet-look " haarstyl dra nie.
 5. Kuiwe mag ook nie in die oë hang nie.
 6. Naels moet kort, netjies en skoon wees.

Dogters:

 1. Meisies met lang hare (wat aan die kraag raak) moet dit vasbind.
 2. Hare moet natuurlik wees – geen kleurstowwe of gegolfde hare word toegelaat nie.
 3. Naels moet kort, netjies en skoon wees.
 4. Dogters mag geen naellak aan vingers en tone tydens skoolure en sportgeleenthede hê nie.
 5. Dogters mag ook geen grimering tydens skoolure dra nie.
 6. Slegs oranje en groen haarlinte en toebehore word toegelaat.
 7. Dogters mag slegs een stel klein (5mm) goue of silwer oorringetjies ("sleepers") of bolvormige oorkrabbertjies ("studs") dra.

 


 Skooluniform ( Leerders )

Seuns:

 1. 'n Groen hemp met moue word gedra.
 2. 'n Groen kortbroek vir seuns met " BERGLAND" op die linkerpyp borduur.
 3. 'n Sweetpakbroek en baadjie mag apart gedra word. (Die broek word altyd met tekkies gedra).
 4. 'n Groen trui met die skoolwapen kan gedra word.
 5. Groen kouse met oranje en khaki strepe (geen wit of gekleurde kouse toegelaat nie).
 6. Wit tekkies.
 7. Slegs die groen skoolserp mag gedra word.

Dogters:

 1. 'n Groen moulose Bergland hemp word gedra.
 2. 'n Groen skort vir dogters.
 3. 'n Sweetpakbroek en baadjie mag apart gedra word. (Die broek word altyd met tekkies gedra).
 4. n Groen trui met die skoolwapen kan gedra word.
 5. Groen kouse met oranje en khaki strepe (geen wit of gekleurde kouse toegelaat nie).
 6. Wit tekkies.
 7. Slegs die groen skoolserp mag gedra word.
 8. Geen lyfkouse ("tights" of "ski-pants") as deel van die skooldrag nie.

 


Atletiek

 1. Groen atletiekbroekie
 2. Groen atletiekfrokkie

 


 Rugby

 1. Oranje rugbybroek (by skool te koop)
 2. Rugbytrui (deur skool voorsien)

 


 Netbal

 1. Formele netbaldrag

 


 Tennis

Seuns:

 1. Wit kortbroek
 2. Oranje- en wit hemp
 3. Wit kouse
 4. Tekkies (oorwegend wit)
 5. Wit en oranje pet

Dogters:

 1. Wit kortbroek
 2. Wit tennisrompie
 3. Oranje- en wit hemp
 4. Wit kouse
 5. Tekkies (oorwegend wit)
 6. Wit en oranje pet

 


 Krieket

 1. Groen krieketpet
 2. L/s Bergland kriekethemp
 3. Wit krieketlangbroek
 4. Wit tekkies / -krieketskoene

 


 Hokkie

Dogters 0/10 – 0/12

 1. Oranje hempie
 2. Groen skort (broekrompie)
 3. Groen en oranje kouse

Seuns 0/10 – 0/12

 1. Oranje hempie
 2. Groen skoolbroek
 3. Groen en oranje kouse

Seuns en Dogters: 0/13

 1. Oranje hempie
 2. Groen skoolskort/-broek
 3. Wit, groen en oranje kouse
 4. Wit, groen en oranje baadjie

 


Mini-hokkie

 1. Groen broekie / broekrompie
 2. Oranje hempie met bewoording: "Mini-hokkie"
 3. Groen hokkiekouse

 


 Landloop

 1. Groen atletiekbroekie
 2. Groen atletiekfrokkie
 3. Skoolkouse
 4. Wit tekkies

 


 Swem

 1. Oranje en Swart swembroeke (by skool beskikbaar)

 


 General

 1. Provincial colours may be worn on Mondays for Assembly.
 2. Girls may wear 1 set of earrings (studs max 5mm) gold or silver.
 3. Ski pants are not allowed with school uniforms / dress.