spacerbergland

Redenaars

ATKV Redenaars

Missie

 • Om Afrikaans in sy totaliteit en met al sy verskeidenheid te bevorder.
 • Om aan die jeug ‘n geleentheid tot vaardigheidsontwikkeling te gee.

Doelwit
Doelwit van die kompetisie is om die jeug te leer om:

 • Aktueel betrokke te wees.
 • Logies en kreatiewe denke te ontwikkel.
 • Onderskeidend en krities te luister en te lees.
 • Inligting te vind, te ontleed, te organiseer en te sintetiseer.
 • Eie meanings en arguemente te formuleer.
 • Met selfvertroue ander mense te oortuig.
 • Eties te leef.


Wie kan deelneem?

Laerskole -

Graad 1 – 3

Graad 4 – 5

Graad 6 – 7 (Huistaal, Eerste- Tweede Addisionele Taal)

Temas

 

 

Graad 1 – 3

Graad 4 – 5

Graad 6 - 7

Hande

Vlieërs

Wurm

Blaf 

Hekke

Gom

Skatte

Resepte

Sambok


Addisionele Taal:

Graad 6 – 7

Wurm
Gom
Sambok

Belangrike Datums:

 • Eerste uitdunrondtes  -  Maart tot 5 Mei aangebied
 • Halfeindrondes:  11 Mei – 1 Junie
 • Finaal:  Graad 1 – 7;  16 Augustus te ATKV - Buffelspoort