spacerbergland

CSV

Die Verenigende Christen Studente Vereniging (VCSV)  is ‘n nie-rassige, interkerklike Christen organisasie.  Laerskool Bergland is ‘n geafilieerde lid van die organisasie en ondersteun die missie en kernwaardes.  

Onder leiding van Me Susan Scholtz  (Departementshoof: Grondslagfase)  behartig Christen Bergland mammas die CSV-kleingroepies. Byeenkomste vind Woensdae gedurende eerste pouse plaas en bywoning is vrywillig.  In die grondslagfase het elke klas hul eie kleingroep en in die seniorfase is daar ‘n groep per graad. Beide Afrikaans- en  Engelssprekende leerlinge woon CSV by.   Dit is wonderlik om te beleef hoe opgewonde en ontvanklik die kinders vir die Woord is.    

Dit is die CSV se visie om ’n nuwe generasie na ’n nuwe lewenstyl in Christus te begelei.

Missiestelling

Die VCSV bestaan as deel van die liggaam van Christus om God te verheerlik en in die krag van die Heilige Gees

  • nuwe leierskap te ontwikkel wat die samelewing beïnvloed deur dienend Christelike leierskapswaardes uit te leef in mentorverhoudings;
  • ’n nuwe generasie te bou wat aktief streef na versoening in Christus en wedersydse begrip binne die realiteit van ons diverse samelewing;
  • nuwe lewe te bring deur die evangelie van Christus te deel, jongmense te begelei tot geloofskeuses en sy dissipels te koester;
  • ’n nuwe kultuur te vestig deur die Koninkryk van God te laat kom in die harte en lewens van dié wat saam met ons reis op die lewenspad.

Kern oortuigings (Wie ons is)

  • Ons maak Jesus Koning
  • Ons dien
  • Ons fondament is die Bybel
  • Ons is multi-kultureel
  • Ons is jeug-vriendelik
  • Ons is passievol oor jongmense

TYE:
Woensdae 1ste pouse.