spacerbergland

Bergie Dwergie Inligting

ALGEMENE BERGIE DWERGIE INLIGTING


HEK TYE
 MA - DO  Oggend  07:05 - 08:00
   Middag   12:40 - 13:00 
 VRYDAG  Oggend   07:05 - 08:00 
   Middag   12:00 - 12:30 

NB Buitespel is reeds deel van die dagprogram. Bring u kleuter asb voor 7h45 skool toe sodat hy/sy solank kan inskakel vir die dag se program.

Slegs 'n volwassene kan kleuter kom aflaai en afhaal.  U as ouer bly primêr verantwoordelik vir u kleuter. 'n Boetie/ sussie is nog self 'n kind en kan nie die verantwoordelikheid van die ouer oorneem nie. Gebruik slegs die Bergie  Dwergie hek.  Indien u 'n ouer kind in Bergland het mag hy/sy in die oggend by die Bergie Dwergie hek inkom. Omdat ons uitkom tye verskil moet hulle egter in die middae by die ander hekke soos deur die skoolreëls voorgeskryf opgelaai word.  Gr R kleuters wat na Bergland se naskool toe gaan bly tot 13h00 in hulle klasse en beweeg van daar af na die naskool klas


KONTAK PERSONE BY  LAERSKOOL BERGLAND
 Tel: 013 744 1959  Faks: 013 744 1961
 E-pos:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 HOOF  Mnr Gordon Lancaster 
 SKOOL SEKRETARESSE  Me Jeanette Grünewald
 FINANSIES  Mnr Gordon Lancaster
 INSKRYWINGS  Me Rina Pistorius

Om by Bergie Dwergies uit te kom skakel u die skool se nommer vanwaar u deurgeskakel sal word na Bergie Dwergies toe

DIENSTE WAT ONS LEWER
Tel: 013 744 1959 Faks: 013 744 1961
 MAATSKAPLIKE WERKER  Me Marena Buitendag
 NASKOOL GR R  Me Rochelle Lancaster
 PRIVAAT DIENSTE OP TERREIN
 ARBEIDSTERAPEUT  Me Estelle Buitendag  082 870 3683
 SPRAAK- EN TAALREAPEUT  Me Mireille van Niekerk  083 643 4013
GELD
 Skoolfonds:  Gr R se skoolfonds is verpligtend en mag nie agterstallig raak nie.
 PER JAAR  R13 000  Betaalbaar  voor (2015-01-31)
 PER MAAND  R 1 300  x 10  Gelyke paaiemente (2015-01-01 – 2015-10-01)
 DEBIET  R         x 12  Debietorder (2014-12-01)
 
 BANK BESONDERHEDE  
 BANK  ABSA Nelspruit
 REKENING  1117670089
 TAK KODE  632005
 VERWYSING   Kind se NAAM en VAN en Gr R totdat u kind ‘n rekening kode kry

Alle ander gelde wat ons ontvang bv. vir   foto’s,  rugbyraai ens. moet in 'n koevert geplaas word met die volgende inligting daarop: u kind se Naam en Van,  waarvoor  dit is en die bedrag daarin.  Plaas koevert in die briefie sakkie en stuur asb. skool toe.  


KLEREDRAG
Kleertjies wat maar kan vuil word sodat u kleuter lekker kan speel en mors. ‘n Ekstra stel kleertjies in tas elke dag net vir ingeval hy/sy dit nodig kry.  Alle klere en items moet gemerk wees met kind se naam op. Verkieslik kaalvoete in die somer. Elke klas maak ‘n eie klashempie wat deur die jaar gedra kan word. Die Begie Dwergie hempie word tydens uitstappies gedra maar mag ook enige ander dag gedra word.
 
TAS/SAK
Vir kospakkie, bekertjie en kleertjies (nie groter as 38cm x 27cm x 14cm nie) dit moet in laai pas anders is dit nie bruikbaar nie.
 
UITSTAPPIES

Ons poog om 2- in en 2 uitstappies per jaar te hou. U sal per brief in kennis gestel word van reëlings. Skool betaal alle uitgawes.Kleredrag met uitstappies:  Uitstappie hempie en swart rugby broekie. Uitstappie hempie beskikbaar by Rieba.

 
SNOEPIE
Soos aangedui op Gr R kwartaalprogram.. Plaas geld in ‘n beursie of toe houertjie wat gemerk is. (R5 – R7 is genoeg)
 
VERJAARSDAE
U is welkom om partytjie by die skool te hou.- reël asb net vooraf.  Stuur maklik uitdeelbare lekkernye. 'n Pankoek wat maklik verdeel kan word of “cup cakes” werk goed.  Min lekkertjies - geen koeldrank, balonne of speelgoed in die pakkies nie.
 
MEDIKASIE
Skriftelike toestemming vir toediening van medikasie van bv. bysteek, diabetes ens. Indien u kind siek is of regtig nie lekker voel nie, hou u kind asb eerder by die huis. In die geval van aansteeklike siektes bly u kind by die huis totdat hy/sy ten volle herstel het.
 
TEMAS
Leerders mag artikels saam bring wat van toepassing is op die tema van die week en vir die maats kom wys en daarvan vertel.
 
AFVALMATERIAAL
  Vir kuns.  Stuur wat ons moontlik kan gebruik skool toe.  Afval papier en karton is altyd welkom.
 
KWARTAALPROGRAM

Alle Gr R aktiwiteite word kwartaalliks op die Gr R kwartaalprogram aangedui. Wysigings kan  aangebring word na gelang van omstandighede waarvan u in kennis gestel sal word.

 
KOMMUNIKASIE

 Donderdag is briefie dag -  (elke 2de week). ‘n Bergie Dwergie briefie of  Klasbriefie.  Dit word iin die leêrtjie geplaas wat dan die volgende dag weer terug moet kom skool toe. Kyk  elke dag in u kleuter se tas/leêr of daar enige ander kommunikasie vanaf Juffrou is. Nuusbriewe is ook beskikbaar op die school communicator.

 
ADRES/TEL NO 
   Laat weet asb. dadelik van veranderings. Ons moet u ten alle tye kan kontak veral in noodgevalle.
 
KOSBLIK KOS 
Sit net genoeg kossies in vir twee keer se eet. Geen lekkers of koeldrank - Net gesonde breinkos in kosblik asb. Voorbeeld: Bruin brood, vars vrug of gedroog, yoghurt, grondboontjies, gekookte eier, koue vleis, kaas, groente stokkie, biltong. Vulsel op brood bv. kaas, ham, koue vleis, tuna, marmite, grondboontjiebotter, biltong, eier, kaassmeer.
 
SPEELGOEDDAE
Dit is ‘n manier van fondsinsameling. Elke kind betaal R5 en bring sy/haar eie speelding saam vir die dag. Dit word aangedui op die kwartaalprogram.  Geen speelgoed op ander dae.
 
KOPLUISE
 Dit kom van tyd tot tyd voor. Kyk elke dag op u kind se kop en hou asb u eie kind se kop skoon!!!
 
OUERAANDE
Oueraande word op die Kwartaalprogram aangedui.  Afsprake word met ouerpare gereël soos nodig, nadat verslae uitgedeel is.
 
SIFTINGSTOETSE
Vind plaas aan die einde van die Eerste Kwartaal. Dit word afgeneem in groepsverband deur Me Rita McFadden Opvoedkundige Sielkundige by die skool. U ontvang die verslae in die Tweede Kwartaal tydens die oueraand, waartydens die toetse met u bespreek gaan word. Fooie sal aan u deurgegee word.

X-TRA KURRIKULêRE AKTIWITEITE (Deel van skoolprogram)
 Maandag  KDA    
 Woensdag  Skaak  082 553 4633  Marco Craig
 Donderdag  Rekenaars (Eng) - Stimulus Maksima  082 460 6842  Alwyn Myburg
 Vrydag  Rekenaars (Afr) - Stimulus Maksima  082 460 6842  Alwyn Myburg
 Vrydag  KDA    

  


 OUERS OP TERREIN

Kleuters word slegs af- en opgelaai.  Ouers mag nie vir lang tye op die speelterrein vertoef nie. U mag  onder geen omstandighede ‘n ander ouer se kind aanspreek nie. Meld enige insidente asseblief ONMIDDELIK by u kleuter se juffrou aan.

Groet altyd u kind voordat u loop. Wees ferm, vriendelik en selfversekerd in u optrede. Moenie die afskeid uitrek nie, u kind kan die situasie uitbuit of u probeer manipuleer.  Vooraf reëlings moet met u kind en die onderwyser getref word indien iemand anders u kind kom haal. Dit skep sekuriteit en veiligheid by u kind. Hou asseblief by die skool tye.

!!GENIET DIE JAAR SAAM MET U KOSBARE KLEUTER!!