spacerbergland

Rekenaar Sentrum

Stimulus Maksima!

Beste in rekenaargesteunde onderrig

Stimulus Maksima! Is ‘n konsessiegroep met hoofkantoor in Irene, Pretoria. Die konsessie bestaan sedert 1994 en het reeds tot 26 konsessies met ‘n leerder getal van ongeveer 54 000 leerders landwyd gegroei.

Die 5 produkte wat tans deel van die pakket van Stimulus Maksima ! uitmaak, is ontwikkel as boustene tot volle Entrepreneurskap en kan as volg voorgestel word:

Nelspruit konsessie het oor die afgelope 15 jaar vertroue ingeboesem, met uitstekende diens en innoverende produkte en bestuur en onderhou tans per kontrak die volgende Laerskole:

 

Bubbel

Laer- en Hoërskool: 

Laerskool Laeveld, Laerskool Bergland, 

Laerskool Witrivier, Laerskool Malelane,

Laerskool Sabie, Laerskool Skukuza, 

St. Peters School,  Carpe Diem Primary,

Klipspringer School, Flamboyant School,

Sybrand van Niekerk HS 

 Pre-primêre Skole:

Desiland, Cecilia van Wyk,

St. Peters Pre-school, Dinkyland,

Barney and Friends, Smiley  Kids

 


 Die mobiele eenheid waarmee die perseptuele program Beginners Booster by laerskole aangebied word. 

20140509 081900 resized

 

Ontwikkeling van alle produkte vind voortdurend plaas sodat die maksimum voordeel aan die leerders van Graad RR tot graad 7 gebied kan word.

Reading Rocket word as leesprogram landwyd met groot sukses geïmplementeer en word baie deur leerders geniet. Die program bestaan uit 13 vlakke met 40 leesstukke in Engels en Afrikaans vanaf 4 vlakke voor graad 1 tot eerstejaar universiteitsvlak.

Die program sluit perseptuele aspekte, geheue  en oogspanoefeninge sowel as gevorderde oefeninge in. Die vorderingskriteria is 80% begrip waarna die  vlak outomaties verhoog en die leerder word na ‘n laer vlak geskuif wanneer 40% en laer vir bepaalde leesstukke behaal word.

 


 READING ROCKET LEESVORDERING – 2013 / 2014

Wanneer die persentasie leerders wat hulle leesvlak bereik het jaar op jaar vergelyk wordis dit duidelik dat die aantal leerders wat op hulle leesvlak kan lees merkwaardig verbeter het!!! In die onderstaande tabel word getoon dat die persentasie met tussen 14 en 16% verbeter hetoo die jaar!!

 

READING ROCKET VORDERING JAAR OP JAAR / TAALGROEP: BERGLAND LS

 

 

 

 

AANTAL LEERDERS OP LEESVLAK  - %

 

Sep-13

 

Sep-14

ENGLISH

53

 

69(+16%)

 

 

 

 

AFRIKAANS

63

 

77(+14%)

 

Spelling word met ‘n verskeidenheid van oefeninge ingeskerp sonder dat die leerder voel dat hy/sy onder druk geplaas word.

  

Leerders se leesverslae is beskikbaar op die internet en wel d.m.v. ons webtuiste: sm.lain.co.za. Tik net laasgenoemde in die adresgedeelte  en u kind se unieke nommer saam met Bergland se sentrumno: 533. Vb: 533-9980

www.lain.co.za

 

Vanaf die tweede kwartaal 2015 word die Wiskunde kurrikulum aangebied. Hierdie kurrikulum sal in ooreenstemming met die skool aangepas en aangebied word, maar sal ook veral kan fokus op hoofrekene en die aanleer van tafels.

 


 Vir verdere inligting kontak gerus vir Minette Myburgh  by die skool:

Minette